boomverzorger boomklimmen boomverzorging boomwerken

SNOEIEN


Bij het uitvoeren van de snoeiwerken houden we altijd rekening met de veiligheid van de boom en zijn omgeving, de noden van de boom, het bekomen van het toekomstbeeld,  het verhelpen van eventuele hinder of deze te voorkomen en uw wensen.

Samen met u bekijken we wat het beste is voor u en uw boom.

Zware snoei evenals toppen, kandelaberen of knotten van volgroeide bomen is niet de norm en is slechts in enkele gevallen een oplossing. Bij foutieve snoei (zie foto) verzwakt men de boom, verlaagt men de overlevingskansen, verhoogt men de onderhoudskost en kan men gevaarlijke situaties creëren zoals wind- en stormgevoelige bomen.

AANPLANT


We bekijken uw wensen en zien wat mogelijk is. Zonodig stellen we een planning op. Het is belangrijk dat al van bij de aanplant het beoogde doel voor ogen wordt gehouden. BOMEN WORDEN GROOT! Dit is van vitaal belang samen met de groeiplaatsvereisten in de keuze van de juiste boom om latere problemen te voorkomen. Laat u hierin steeds begeleiden door een vakman!

BOOMVERZORGING


Zit U met de vraag of Uw boom nog veilig is? Vormt deze hinder? Is Uw boom verzwakt? Zijn er al dan niet zichtbare aantastingen of gebreken aanwezig?  Wij staan U bij met advies, voeren desgewenst de nodige controles uit. Bekijken de conditie en stabiliteit van de boom in kwestie en gaan over tot deskundige ingrepen. Dit gaat van VTA-controle, groeiplaatsverbetering, snoeiwerken, kroonverankering, …

boomverzorger boomverzorging boomwerken vellingstechnieken vellen vellingswerken vellingen complexe

VELLINGEN


Indien nodig gaan wij over tot vellingswerken. Wij zijn in staat om bomen in alle omstandigheden te verwijderen.

Van standaardvellingen tot complexe vellingen en demontage van bomen. Wij hanteren het gebruik van verschillende demontage-, vellings- en afvangtechnieken, hoogwerkers en kranen. Vellen is specialistenwerk, deze gebeurt bij ons dan ook steeds op een veilige en gecontroleerde manier. Geen situatie is ons vreemd.

VERWERKEN


Na de werken ruimen wij het terrein voor u weer op. Alle hout en takken worden verwerkt. Groenafval wordt verhakseld, stammen verzaagd op gevraagde lengte en/of gekliefd. Desgewenst wordt alles ook afgevoerd.

 

boomverzorging boomwerken boomverzorger vellen vellingswerken vellingen boomstammen

STORMSCHADE


Bij stormschade of andere dringende oproepen komen wij onmiddelijk terplaatse om in te grijpen of de schade te ruimen.


Bij onzekerheden aarzel niet om ons te contacteren.

ONMIDDELLIJKE INTERVENTIE!